image1 image2 image3 image4 image5

Wie zijn wij?

Anne Kip-​Veltman is leerkracht en reme­dial teacher. Vanaf 2005 is Anne Kip werkzaam als reme­dial teacher, eerst in het basison­der­wijs en later ook als zelf­s­tandig geves­tigd reme­dial teacher bij de PVRT (www​.pvrt​.nl). In 2009 begon ze daar­naast een prak­tijk voor leeron­der­s­te­un­ing, waar­bij de nadruk ligt op maatwerk. Sinds okto­ber 2012 is deze prak­tijk geves­tigd het vak­w­erk­pand in de Gruizen­straat in Sittard.

Anne Kip

Yves Moer­skof­ski is afges­tudeerd psy­choloog. Na een aan­tal jaar ervar­ing op te hebben gedaan in de huiswerk­begelei­d­ing
heeft hij zich aanges­loten bij Vak­w­erk om zich meer te richten op de indi­vidu­ele begelei­d­ing op maat. Naast Vak­w­erk werkt
hij als pyscholoog bij Eure­gio psy­cholo­gen in Kerkrade.

Gonne Schuur

Gonne is leerkracht basison­der­wijs. Ze heeft naast haar baan als leerkracht ervar­ing opgedaan in het begelei­den van leer­lin­gen met leer­prob­le­men in het voort­gezet onder­wijs. School­jaar 20172018 is ze begonnen bij Vak­w­erk. Sep­tem­ber 2018 is Gonne ges­tart met de mas­ter Edu­ca­tional Needs.