image1 image2 image3 image4 image5

Indi­vidu­ele Leeron­der­s­te­un­ing

Vak­w­erk biedt indi­vidu­ele leeron­der­s­te­un­ing aan leer­lin­gen van alle leefti­j­den.
Bij indi­vidu­ele begelei­d­ing is het mogelijk om dieper in te gaan op de inhoud van een vak.

Er kan gekozen wor­den voor deze vorm van begelei­d­ing, wanneer:

  • een leer­ling door con­cen­tratieprob­le­men moeil­ijk kan leren in een groep
  • een leer­ling meer instruc­tie nodig heeft dan de de lessen op school bieden
  • als een leer­ling behoefte heeft aan begelei­d­ing bij het huiswerk maken
  • als een leer­ling behoefte heeft aan hulp bij het plan­nen en struc­tur­eren van taken
  • als een leer­ling spec­i­fieke begelei­d­ing nodig heeft bij het leren van proe­fw­erken of andere toetsen
  • er sprake is van ken­nishi­aten bij bepaalde vakken


Indi­vidu­ele begelei­d­ing wordt gegeven door Anne Kip-​Veltman en Mer­ijn Claus.